Vi innfører søknadsfrister!

_DSC0277

Fotografiens Hus innfører frister for å søke om utstilling. Neste søknadsfrist er 1. februar 2016.

Fra 2016 vil det bli faste søknadsfrister for å søke om å holde utstilling i Fotografiens Hus. På denne måten vil alle som søker ha en klarere indikasjon på når søknaden blir behandlet og når man får svar.

Søknadsfrister er 1. februar, 1. juni og 1. oktober. Neste frist for å søke om utstilling er altså 1. februar 2016!

Det er et eget galleristyre som behandler søknadene, og dette vil bli gjort innen rimelig tid etter at fristen har gått ut.

Søknadsskjema og mer informasjon finner du på søknadssiden: fotografiens-hus.no/soke-om-utstilling/

Vi ser fram til å motta din søknad!