Foredrag med Gry Kristiansdatter Lilleng

Onsdag 22. mai kl. 18 på Fotografiens Hus

Foto: Gry Kristiansdatter Lilleng

I forbindelse med utstillingen «Siste etappe» inviterer Fotografiens Hus og Oslo Fotograflaug til foredrag. Gry Kristiansdatter Lilleng forteller om arbeidet med prosjektet og livet som pårørende.

«Livet har tatt en vending og jeg har startet min siste etappe på livets vei.»

Dette skrev Arne Hermann Lilleng på Facebook, da han hadde fått diagnosen ALS i juni 2016.

Til kona Gry Kristiansdatter Lilleng sa han «Jeg vil at du fotograferer dette sykdomsforløpet mitt, hele veien til etter at jeg er død. Jeg vil at du lager en utstilling.

Sykdommen, som var raskt progredierende, fortonet seg som en svært krevende tid for ekteparet. Tross dette, stod Arne fast ved sitt siste ønske. Da Arne i februar 2018, valgte å avslutte sin respiratorbehandling for å dø, var det i full visshet om at kona kom til å formidle hans liv, gjennom bilder og ord.

Prosjektet «Siste etappe» har nå blitt realisert og vises på Fotografiens Hus 9. mai–2. juni.

I foredraget skal Gry snakke om hvordan det var å få en slik diagnose i livet deres. Hvilke valg de gjorde i starten og hva som gjorde at de stod fast ved dette helt til slutten. Hun skal snakke om sine ulike roller i prosessen, samt hvilken plass fotograferingen hadde etterhvert som sykdomsforløpet ble mer og mer krevende. 

Hun kommer også inn på nøkkelpersoner som gjorde at de kunne bevare ekteskapet helt til slutten. Verdighet er et viktig stikkord i hele prosessen, både i sykdomsforløpet samt i fotograferingen.

Foredraget er åpent for alle.

Velkommen!