Vårprogrammet 2022

Velkommen til utstillingsvåren 2022 på Fotografiens Hus.

Foto: Jónína Guðbjörg Guðbjartsdóttir
Foto: Jónína Guðbjörg Guðbjartsdóttir

Jónína Guðbjörg Guðbjartsdóttir – TRUE COLOURS
6. januar-30. januar 2022

Med utstillingen TRUE COLOURS ønsker Fotografiens Hus velkommen til en fargerik start på 2022. I prosjektet gir fotograf Jónína Guðbjörg Guðbjartsdóttir uttrykk for en fascinasjon for det vi ikke kan sanse, men som like fullt eksisterer. I utstillingen presenteres vi for levende, fargesterke naturfotografier tatt på Island. Alle fotografiene er tatt med et infrarødt kamera, og viser dermed en verden utilgjengelig for det blotte øye.

Les mer


Foto: Felix Falck-Næss

Felix Falck-Næss – Blue Eyes Crying in The Rain
3. februar-27. februar 2022

I prosjektet Blue Eyes Crying in The Rain dokumenterer Felix Falck-Næss fenomenet jakt med sin særegne fotografiske stil. Vi lever i et samfunn der det ikke lenger er nødvendig å drepe for å overleve. Nettopp det at mange allikevel holder på tradisjonen, synes Falck-Næss er spennende. Fotografen har selv vokst opp i en familie hvor det å jakte er en naturlig aktivitet, og ønsker å gi publikum et innblikk i hva jakt er i dag.

Les mer


Foto: Berglind Rögnvaldsdóttir 

Berglind Rögnvaldsdóttir – Grýla
3.-27. mars 2022

Med utstillingstittelen Grýla henviser kunstner Berglind Rögnvaldsdóttir til en skikkelse fra islandsk folketro: Trollkjerringen Grýla. Den onde moren som visstnok spiste en av sine mange ektemenn fordi hun gikk lei av ham. Det er i hvert fall slik skikkelsen har blitt fremstilt av de mennene som samlet på og skrev folkefortellingene om henne. Berglind betrakter derimot Grýla som Islands første feminist, og utforsker hennes verden fra et ganske annet perspektiv. Med digital og analog fototeknikk, skaper fotografen drømmeaktige scener som utforsker grensesnittet mellom det naturlige og unaturlige, feminisme og seksualitet.

Les mer


Foto: Simon Johansson
Foto: Ingvild Melby

Simon Johansson – The Young Ones
Ingvild Melby – The Present is Woven with Multiple Pasts
31. mars – 30. april 2022

I april stilles to fotoprosjekter ut på Fotografiens Hus: The Young Ones av Simon Johansson og The Present is Woven with Multiple Pasts av Ingvild Melby. Fra ulike innfallsvinkler sentrerer de to prosjektene seg rundt barndom, virkelighet og fantasi.

I The Present is Woven with Multiple Pasts har Ingvild Melby fotografert døtrene sine i en skog hun selv kjenner og lekte i som barn. Melby trekker på folkefortellinger og barndomsminner for å skape et fotografisk univers der menneskets forhold til naturen utforskes.

The Young Ones er tittelen på Simon Johanssons serie med sort/hvitt-fotografier tatt mellom 2002 og 2019. Johansson presenterer oss for barnas verden – i skjæringspunktet mellom fantasi og virkelighet – der de leker, prøver ut ulike identiteter og selv spiller hovedrollene.

Les mer


Foto: Julie Hrnčířová

Julie Hrnčířová – Everyday Sculptures
5.-29. mai 2022

I mai stiller Julie Hrnčířová ut på Fotografiens Hus. Med humor og entusiasme fotograferer kunstneren det hun kaller «hverdags-skulpturer»: Hverdagslige objekter som ved tilfeldigheter, uhell og/eller mer eller mindre spontan menneskelig kreativitet er blitt omgjort til små kunstverk i seg selv. Som betraktere inviteres vi til å se objektene vi omgir oss med i hverdagen fra nye perspektiver og reflektere over hvilken betydning disse kan ha.

Les mer


Foto: Marianne Udnæs
Foto: Marte Gundersen

Marianne Udnæs – Ekko
Marte Gundersen – Kjære Anna
2.-26. juni 2022

I juni stiller Marianne Udnæs og Marte Gundersen ut på Fotografiens Hus med prosjektene Ekko og Kjære Anna. Begge fotografer tar utgangspunkt i bearbeidelse av vanskelige prosesser.

Om Ekko, skriver Marianne Udnæs:

«Prosjektet handler om menneskelig motstandskraft. Det gjenspeiler opplevelsen av å miste balansen i møte med en krise, og navigeringen gjennom mørke for å finne tilbake fotfestet. Prosjektet vokste ut fra en personlig opplevelse og ble et prosjekt i sanntid – en form for ekko fra denne tiden.»

Udnæs stiller ut ulike former for fotografi; digitale fotografier på papir og utsnitt av analoge røntgenbilder som deler av en vegginstallasjon. Motivene er bygget opp fysisk lag på lag, og gjennom lyssetting vil detaljer kunne løftes frem eller mørklegges.

Kjære Anna er en selvbiografisk og fotodokumentarisk fortelling om det å finne ut at man har et
dødelig kreftgen. Prosjektet er også en kjærlighetserklæring:

«Å få beskjed om at man har et kreftgen påvirker ikke bare deg selv, men også de som står deg nærmest. Med bildeserien belyser jeg hvordan dette året har vært for meg og kjæresten min, Anna. Hvordan vi har taklet det sammen og hvordan det har gjort at vi har kommet enda nærmere hverandre.

Les mer