Høstprogrammet 2022

Byutvikling og arkitektur, surrealisme og planteenergi. Dette er noen av nøkkelordene som blir gjenstand for utforsking i høstens utstillingsprogram på Fotografiens Hus.

Programmet består av fire utstillinger – alle ulike hva gjelder fotografisk uttrykk og tematikk – med interessante samfunnsaktuelle eller fotofaglige innfallsvinkler som vi håper vil vekke engasjement og nysgjerrighet. Vi ønsker velkommen til høst på Fotografiens Hus!


Høstprogrammet 2022 på Fotografiens Hus

Johanne Nyborg – Geitmyra
26. august-25. september 2022

Med fotoprosjektet Geitmyra gir Johanne Nyborg innblikk i livet i skole- og parsellhagen Geitmyra i Oslo. Det avgrensede området fungerer som et grønt fristed for lokalbefolkningen i Sagene og St. Hanshaugen bydel. Her får framtidige generasjoner kunnskap om bærekraftig jordbruk og økologi.

Likevel har framtiden til Geitmyra i lang tid vært truet. Nyborg har fotografert stedet og menneskene som har Geitmyra som del av hverdagen sin. Hvem er de? Hva betyr stedet for livene deres? Er Geitmyra verdt å bevare? Med utstillingen løfter Nyborg debatten om hva slags liv en by skal tilby.

Nyborg har også publisert en fotobok fra samme prosjekt, som vil selges under utstillingsperioden.


Margarida Paiva – I Am The Forest
Lune Norbye
nocturne
29. september–23. oktober 2022

Utstillingen I Am The Forest/nocturne består av to fotoprosjekter som på hver sin måte utforsker underbevissthet, virkelighet og fantasi.

I I Am The Forest har Margarida Paiva latt seg inspirere av folklore, gamle eventyr og myter, der skogen ofte assosieres med psykologiske tilstander og det underbevisste. Med hentydning til den ville og mystiske figuren Huldra, hvis navn opprinnelig betyr «gjemt» eller «hemmelig», har Paiva selv skapt en skogsånd som bor i skogens indre. Prosjektet gjenspeiler kunstnerens eget forhold til skogen, og dialogen mellom natur og egen tilstedeværelse. Med et lekende bildespråk forsøker Paiva å skape en alternativ virkelighet, en fortelling med flere lag som gradvis avdekkes.

Prosjektet nocturne av Lune Norbye eksisterer i farvannet mellom drøm og virkelighet, bevissthet og underbevissthet. Begrepet «nocturne» brukes om musikkstykker og dikt av romantisk eller drømmende karakter, inspirert av natten. Gjennom store deler av livet har Norbye vært plaget av søvnløshet, og mareritt når de endelig får sove. Norbyes prosjekt er en lyrisk skildring av natten, en søken etter trygghet i mørket og stillheten. De surrealistiske bildemotivene er ikke rekonstruksjoner av ting Norbye har drømt, men deler av en virkelighet hvor Norbye er skaperen og selv flytter rundt på visuelle inntrykk akkurat slik de ønsker. I denne verden er form, farge og komposisjon viktig, men innholdet trenger ikke alltid å gi mening. Prosjektet presenterer drømmen og ikke-drømmen – samtidig – i fantastisk harmoni.


Kristin Rosmo – Funkis & formalin
27. oktober-20. november 2022

Funkis & formalin er en hyllest til Farmasibygningen, som ble reist som det første av Universitetet i Oslo sine bygg på Blindern i 1932. Farmasøytisk institutt har nå holdt hus i bygningen i 90 år, men flytter om få år inn i den nye Livsvitenskapsbygningen. Med et spesielt blikk for detaljer tar fotograf Kristin Rosmo oss med innunder huden på miljøet i den historiske funkisbygningen.

Prosjektet ligger i krysningspunktet mellom kunst-og dokumentarsjangeren. I tillegg til arkitekturen, interiøret og fargene har Rosmo også rettet kameraet mot små, sære spor og merker etter menneskene som har hatt bygningen som sin arbeids- og studieplass. Hva kan disse avtrykkene fortelle om sammenhengen mellom en bygning, et fag og menneskene som har kommet og gått? 


Pål Hermansen – Flower Power
24. november-18. desember 2022

I denne utstillingen av Pål Hermansen får uttrykket Flower Power ny betydning. Ved hjelp av kirlian-fotografi har han skapt energiske, fargerike bildemotiver av planter som synliggjør kraften og livsenergien i naturen.

Kirlian-fotografi har en vitenskapelig opprinnelse. Når biologiske objekter blir utsatt for strøm med høy spenning, avgir de en glødende silhuett eller aura som kan avfotograferes. Denne formen for fotografering avdekker fascinerende strukturer og en utstråling vi ellers ikke kan se med det blotte øye.

Der man før måtte vente til bildet var tatt og filmen ferdig fremkalt for å se kirlian-effekten, kan man nå med digital teknologi observere og styre den i sanntid. Det gir fotografen langt større kontroll i den kreative prosessen. Med denne nye teknikken tilføyer Hermansen sitt eget bidrag til en kunsthistorisk tradisjon der planterikets fantastiske formrikdom har vært gjenstand for studier, eksperimentering og kreativ bearbeiding av en rekke malere og fotografer.