Adrian Bugge: Den nye byen

Barcode 2016. Foto: Adrian Bugge

I femten år har Adrian Bugge fotografert de enorme forandringene Oslo har gjennomgått i forbindelse med Fjordbyplanen. Resultatet har blitt til prosjektet Den nye byen.

Utstillingen blir en videreføring av fotoboken «Den nye byen» hvor fotograf Adrian Bugge viser konsekvensene av de enorme forandringene Oslo har gjennomgått de siste 15 årene etter at sjønære arealer er tatt fra havneindustri og gitt til kontorer, kultur og leiligheter som del av Fjordbyplanen, Oslos største byutviklingsprosjekt i nyere tid. Utstillingen vil bestå av utvalgte bilder fra boken, bilder som ikke fikk plass i boken og helt nye bilder som følger byutviklingen etter boken.

Under Oslo Kulturnatt 13. september og i forbindelse med Fotobokfestival Oslo, vil det i utstillingen bli holdt en samtale om hvordan arkitektur fremstilles i fotografi mellom forfatter Ole Robert Sunde, som har skrevet et essay i Dagbladet med utgangspunkt i Bugges bilder, og arkitekt Halvor Weider Ellefsen og forfatter Hans Petter Blad, som begge har bidratt med tekster i boken. Samtalen starter kl. 18.

Utstillingen åpner torsdag 5. september kl. 18.