Arnfinn Johnsen: BEST

Eva Renate Nesheim. Foto: Arnfinn Johnsen

I prosjektet BEST har Arnfinn Johnsen fotografert norske idrettsutøvere som har tatt gullmedaljer i de paralympiske leker.

I 2020 feires 60-års jubileet for de paralympiske leker. I løpet av denne tiden har 102 norske utøvere tatt 294 gullmedaljer.

Prosjektet BEST tangerer klart både idrett, idrettshistorie og kunstfeltet. Dets hovedintensjon og sentrale tanke handler om likeverd: Å hedre våre paralympiske vinnere på lik linje med de «vanlige» olympiske vinnerne.

Utøverne i BEST er forsøkt presentert som medmennesker uten fokus på sin funksjonsnedsettelse. Presentasjonen er viktigere enn prestasjonen. Fotografens intensjon er å gi en individuell form til heltene og unngå opplagte referanser til deres handicap eller den bragden de er kjent for. At mange er blitt eldre, gir bildesamlingen både særpreg og en ekstra dimensjon. Helter eldes også og bildene får sin dokumentariske verdi som referanse, ikke bare til personen på bildet, men også til alle tidligere fotos av vedkommende.

Bildene og historiene i boken av samme navn er fotografens bidrag til at våre gullvinnere fra Paralympics vil bli synliggjort på en positiv måte og fremstå som forbilder for yngre med nedsatt funksjonsevne. De paralympiske utøvernes situasjon, ikke minst økonomisk har vært ganske annerledes enn våre andre gullvinneres; mindre heltedyrkelse, mindre oppmerksomhet, mindre glitter og stas. Kanskje er paralympikernes prestasjoner enda større enn de funksjonsfriske OL-vinnernes – med deres store og profesjonelle støtteapparat.

Portrettene er i sort/hvitt, et uttrykk som viderefører en portretthistorie som strekker seg i en ubrutt linje tilbake til fotografiets begynnelse i 1826. Gullvinnerne har i stor grad selv valgt stedet der de ble portrettert, og bildene vil i så måte følge en tradisjon der mennesker blir portrettert i sitt eget miljø: det være seg hjemme, ute, inne, på jobb eller hvor som helst. Fotografen har kun brukt eksisterende lys og et håndholdt kamera.

Det er fotografens håp og mål at bilde- og tekstsamlingen BEST vil bidra til det som Stortinget har bedt Regjeringen om å arbeide for: «… å oppnå likeverd, like muligheter uansett bosted, likestilling og samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne …» Norge er en idrettsnasjon der det satses mye på både bredde og topp.

At denne satsingen også omfatter de funksjonshemmede burde være en selvfølge. Forhåpentligvis kan BEST være med å bidra til at denne sterke gruppen utøvere også kan få sin velfortjente honnør.

Utstillingen og boken forteller historier om livsgnist, mot, utholdenhet, glede og styrke – og om det å være best.

Det er knyttet et lite utdrag av teksten i boken til hvert enkelt portrett i utstillingen, samt navn, idrett, antall gull, bosted og yrke.