Arnfinn Johnsen: BEST

Eva Renate Nesheim. Foto: Arnfinn Johnsen

BEST er en portrettsamling av totalt 85 norske paralympiske gullvinnere. Fotograf Arnfinn Johnsen har lagt bak seg 21 000 km i bil mellom Kirkenes og Kristiansand i koronaåret 2020 for å møte alle gullvinnerne. Fra serien vises portretter av Birgit Skarstein og Salum Kashafali for første gang i denne utstillingen på Fotografiens Hus i Oslo.

Velkommen til utstillingsåpning på Fotografiens Hus torsdag 25. november kl. 18.00-20.00. Utstillingen blir åpnet av Gry Haugsbakken, statssekretær i Kulturdepartementet. Idrettsutøver og vinner av 13 gull, Cato Zahl Pedersen, holder tale. Utstillingen står fram til 19. desember 2021.

«I 2020 feiret man 60-årsjubileet for de paralympiske leker. I løpet av denne tiden har 104 norske utøvere tatt 296 gullmedaljer. Etter å ha portrettert 115 norske gullvinnere i OL gjennom 29 år, lå ideen om paralympiske gullportretter bare og ventet på meg. 

Prosjektet BEST tangerer både idrett, idrettshistorie og kunstfeltet. Hovedintensjonen bak prosjektet handler om likeverd: Å hedre våre paralympiske vinnere på lik linje med de «vanlige» olympiske vinnerne.»  – Arnfinn Johnsen

Grunnidéen til Arnfinn Johnsen har vært å portrettere våre gullvinnere som medmennesker, hvor presentasjonen – ikke prestasjonen – er poenget. Fotografen ønsker å gi en individuell form til heltene og unngå opplagte referanser til verken deres handicap eller den bragden de er kjent for.

Portrettene er i sort-hvitt, et uttrykk som viderefører en portretthistorie som strekker seg i linje tilbake til fotografiets begynnelse i 1826. Gullvinnerne har i stor grad selv valgt stedet der de ble portrettert og bildene følger i så måte en tradisjon der mennesker blir avbildet i sitt eget miljø: det være seg hjemme, ute, inne, på jobb eller andre steder som tilhører hverdagen. Fotograf Johnsen har kun brukt eksisterende lys og et håndholdt kamera.

At mange av de portretterte er blitt eldre, gir bildeserien en ekstra dimensjon. Helter eldes også, og disse fotografiene får sin dokumentariske verdi som en referanse – ikke bare til personen på bildet – men også til alle tidligere fotografier man har sett av vedkommende.

Prosjektet BEST finnes også i bokform, med samme tittel. Utstillingen og boken forteller historier om livsgnist, mot, utholdenhet, glede og styrke – og om det å være best. Det er knyttet et lite utdrag av teksten i boken til hvert enkelt portrett i utstillingen, samt navn, idrett, antall gull, bosted og yrke.

Gjennom bilder og historier ønsker fotografen at våre gullvinnere fra Paralympics skal bli synliggjort på en positiv måte og fremstå som forbilder for yngre med nedsatt funksjonsevne. De paralympiske utøvernes situasjon, ikke minst økonomisk, har vært ganske annerledes sammenlignet med andre gullvinneres situasjon; mindre heltedyrkelse, mindre oppmerksomhet, mindre glitter og stas. Kanskje er deres prestasjoner enda større enn de funksjonsfriske OL-vinnernes – med deres store og profesjonelle støtteapparat.

Det er fotografens håp og mål at bilde- og tekstsamlingen BEST vil bidra til det som Stortinget har bedt Regjeringen om å arbeide for i Likeverdsreformen: å oppnå likeverd, like muligheter uansett bosted, likestilling og samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne.

Norge er en idrettsnasjon der det satses mye på både bredde og topp. At denne satsingen også omfatter de funksjonshemmede, burde være en selvfølge. Forhåpentligvis kan BEST være med å bidra til at denne sterke gruppen utøvere også får sin velfortjente honnør.