Raina Vlaskovska: Bergeners

Foto: Raina Vlaskovska
Lindy Fay Hella Foto: Raina Vlaskovska

Raina Vlaskovska portretterer den moderne bergenser med gamle teknikker. «Bergeners» er en studie skapt med kollodium våtplate.

«Bergeners» er en portrettstudie av folk i Bergen. Portrettene er laget med teknikken kollodium våtplate, som er en av de første fotografiske metodene. Som navnet tilsier, arbeides den med mens den er våt. Det tar ti til femten minutter fra modellen stilles foran storformatkameraet, til man heller emulsjonen på en glassplate, sensibiliserer den i tre minutter i sølvbadet, tar eksponeringen, løper til mørkerommet, fremkaller platen og fikserer den.

Under slike arbeidsforhold blir den portretterte en del av den fotografiske opplevelsen på begge sider av kameraet.

Målet med denne utstillingen er å presentere et arkiv av portretter som vil vise det moderne utseendet til Bergens innbyggere. Arbeidet stiller spørsmål ved vår plass som individer i historien og avslører sannheter om den kollektive mentaliteten og underbevisstheten; samtidig takler det personlige temaer rundt kunstnerens plass i dette samfunnet.

Utstillingen vil presentere de originale glassplatene, i tillegg til forstørrede fotografier som vil styrke inntrykket av storformatsfotografiet og rollen som fotografiske teknologier og fotohistorien har spilt i konstruksjonen av sosialt minne.

Utstillingen åpner torsdag 1. november kl. 18.