Brian Cliff Olguin: Hjem

Foto: Brian Cliff Olguin

Ved toppen av Torshovparken ruver flere blokker med kommunale boliger. Brian Cliff Olguin har fotografert menneskene som bor der.

Fattigdom i Norge øker. I 2017 rapporterte NAV at mellom 2011 og 2016 økte andelen av befolkningen som lever med vedvarende lavinntekt fra 7,7 prosent til 9,3 prosent. Det fører til at mange står utenfor det ordinære boligmarkedet. Blant de dårligst stilte faller mange også utenfor det private leiemarkedet, og kan derfor søke om kommunal bolig. I Oslo kommune har den lille bydelen Sagene det høyeste antallet kommunale boliger i byen, og området Søndre Åsen huser særlig mange beboere som leier av kommunen. Det er her menneskene du treffer i denne utstillingen bor.

Ved toppen av Torshovparken, midt blant joggende småbarnsforeldre, ruver flere boligblokker tegnet av arkitekt Harald Hals, kjent for sin kraft i byplanlegging og sosiale boligbygging. Innsynet blokkeres av tunge mørke gardiner eller pappkartonger. På innsiden bor alt fra fattige småbarnsfamilier til tunge rusmisbrukere og eldre beboere med “evighetskontrakter”. Noen av de eldste drømmer seg tilbake til en tid da det var ”ålreite” folk som bodde her.

Flere av bildene fra prosjektet har blitt publisert i den dokumentariske boka “Bygården: Historier om drømmer, virkelighet og norsk boligpolitikk” på (Forlaget Manifest 2018), ført i pennen av Mirjam Sorge Folkvord. I mars 2019 ble også bildet, “Helge og Anniken”, kåret til Årets bilde av Pressefotografenes klubb i den årlige konkurransen som bidrar til å sette det aller beste av norsk foto- og videojournalistikk på dagsorden.

Utdrag fra Årets bilde-juryens begrunnelse:
“Fotografen har dratt hjem til de statistikken handler om, og han våger å gå inn i det sårbare. Ulikhetene i det norske samfunnet ser oss i øynene på en ekstremt verdig måte. […] Fotografiet har en tidløshet over seg, det kunne vært for hundre år siden, men det er det altså ikke. Dette er Norge i vår tid. ”

Fotoprosjektet har fått støtte av Karina Jensens minnefond, Fritt ord og Kulturrådet.