Brigitte Stolpmann: Erfaringens kompleksitet

brigitte stolpmann
Foto: Brigitte Stolpmann

Brigitte Stolpmann viser fotomontasjer med erfaringen og erindringens kompleksitet som tema.

Det å erfare verden handler om å erfare kompleksiteten. Det synlige og det usynlige, samtid og fortid, gammelt og nytt, ideer, preginger, refleksjoner og forestillinger vi har om verden syntetiseres i erfaringen. Erfaring er alltid mer enn et øyeblikk. Mennesket i sin helhet – tenkende, reflekterende og følende, smelter sammen med et mangfold av sanseinntrykk og kulturelle og historiske lag.

Denne kompleksiteten formidles i utstillingen gjennom fotomontasjer. Fotomontasjen eller komposittbildet er en teknikk og et kunstnerisk uttrykk som gir muligheten til å utvide det tradisjonelle fotografiske blikket.

Montasjene er basert på Stolpmanns egne fotografier. Motivene er hentet både fra nærmiljøet og reiser rundt om i Norge eller utlandet. Hver montasje består av mange lag som sammenfatter mengder med enkeltmotiver hentet fra forskjellige kontekster. Montasjene handler om å velge ut, forkaste, sette sammen, velge på nytt, kombinere og omforme et mangfold av motivfragmenter for skape en ny visualisert virkelighet, der tolkningen ikke er fastlåst, men åpner opp for å dikte og drømme videre.

«Erfaringens kompleksitet» er en salgsutstilling.

Utstillingen åpner torsdag 29. september kl. 18.