Gry Kristiansdatter Lilleng: Siste etappe

Gry Kristiansdatter Lilleng
Foto: Gry Kristiansdatter Lilleng

Gry Kristiansdatter Lilleng viser gjennom en serie bilder livet til hennes ektemann Arne, som gjennomgår et forløp med sykdommen ALS. Bildene viser hans liv fra han fikk diagnosen og til etter døden har inntruffet.

Diagnosen ALS (Amyotrofisk Lateral Sklerose) er en sykdom som fører til muskelsvinn. Pasienter med denne diagnosen har en gjennomsnittslevetid på ca 2-5 år. Det finnes ingen kur for denne sykdommen, det finnes kun hjelpemidler. Arne var diagnostisert med en rask progredierende variant.

Da Arne fikk diagnosen ALS, ønsket han at Gry skulle fotografere hans liv til etter han var gått bort. Han ville dele sin historie med allmenhenten gjennom en utstilling.

Målet med prosjektet er å berøre noe i enkeltmennesket. Det er ei viktig historie som fortelles gjennom et sykdomsforløp som pågår til etter døden har inntruffet. Noe av hensikten har vært å vise at det er mulig å ha god livskvalitet tross det åpenbart er et begrenset liv vi ser. Ved å la seg berøre av et liv som gradvis dør, åpnes det opp for eksistensielle spørsmål. Refleksjoner rundt temaet liv og død som bildene viser, kan bidra til at vårt verdigrunnlag utvides med nye perspektiver på vårt fokus på hva som er et godt liv. I tillegg kan det minne oss om at døden kommer til ethvert menneske og måten vi møter det på kan være avgjørende for opplevelsen av vår livskvalitet.

Bildene viser en serie tatt i kronologisk rekkefølge. De viser ulike situasjoner som hverdagsaktiviteter, stillbilder og ubehagelige situasjoner. Sort-hvitt bilder med harde kontraster er valgt som et virkemiddel for å understreke det dramatiske ved å leve med en slik alvorlig diagnose. Fotoreportasjen er tatt i perioden juni 2016 – februar 2018.