Julie Hrnčířová – Urban Poetism

Foto: Julie Hrnčířová
Fotografiens Hus ønsker velkommen til utstillingsåpning:
Julie Hrnčířová – Urban Poetism
5. mai 2022 kl. 18.00

Med prosjektet Urban Poetism stiller kunstner Julie Hrnčířová ut fotografier av hverdagsobjekter som – ved tilfeldighet, uhell eller mer eller mindre spontan menneskelig kreativitet – er blitt omgjort til midlertidige stillebener eller små kunstverk i seg selv.

Vi lever i en tid der gjenstander stadig forkastes og erstattes av nye gjenstander. Bildene til Hrnčířová viser ting som riktignok er i oppløsning og i ferd med å slites ut, men også at det fremdeles finnes en kontinuerlig innsats for å bevare og reparere disse eldre gjenstandene. Bak det som i hverdagen kan fremstå som forlatte, banale og flyktige motiver, ser Hrnčířová mening, kreativitet og oppfinnsomhet.

På samme måte som Hrnčířová betrakter disse hverdagsscenene med beundring og nysgjerrighet, kan hennes bilder gi oss som betraktere anledning til å se skjønnhet og betydning i ting vi ellers overser og kanskje tar for gitt.

Deler av utstillingen i Fotografiens Hus består av fotoinstallasjoner laget av materialer som tre, stein og keramikk. Installasjonene er inspirert av hverdagsscenene Julie Hrnčířová observerer og fotograferer. Flere av disse er blitt til ved å ombygge materialer fra tidligere prosjekter, og materialene kan videre gjenbrukes i fremtidige utstillinger.

Julie Hrnčířovás nettside

Foto: Julie Hrnčířová