K. Linnea Backe: Entwined

Foto: K. Linnea Backe

Entwined er en homage til hva vi som art ødelegger. Vi er del av alt som lever – når vi distanserer oss fra dette begynner ødeleggelsene å skje. K Linnea Backe har laget fargemørkeromsarbeider over dette temaet. Teknikken er helt analog, arbeidet skjer sakte, et rent «artisanal» trykk og er en motpol til det binære, en bevaring av eldre teknikk.

Bildene er laget i fargemørkerom. Rommet er i utgangspunktet helt mørkt, eneste lys er når papiret belyses, bildet korrigeres fargemessig, utsettes for endeløs eksperimentering og bearbeides så med andre mørkeromsteknikker. Dette er en tidkrevende prosess hvor plassering av alt verktøy må huskes som i en koreografi. Bildene blir så retusjert med pensel.

Alle bildene er håndlaget av kunsteren selv. Utstillingen er kurert av Elisabeth Biondi (www.biondifoto.com)

K Linnea Backe sier følgende om hvordan hun tenker som fotograf:

Som tidligere musiker, er studiet av tonalitet og form viktig for meg. Det samme er flyten i den melodiske linjen. Musikk er en måte å fortelle uten å snakke, et medium hvor man gjemmer seg for så å avsløre seg. Dette gir stor frihet, men denne er tonet ned, slik den er i fotografi. I fotografiet kan objekter brukes til å stille spørsmål uten å gi svar. Å studere av disse objektene i tid, berørt av lys, kan gi betrakteren kraft til å se i mørke.

Se mer av prosjektet her: http://www.kristinlinneabacke.com/color-darkroom-2

Utstillingen ble utsatt fra april 2020 som følge av koronasituasjonen. Ny åpningsdato er 26. november kl. 18.