Kirsti Taylor Bye & Erik Betshammar: عين الإنسان / ‘eayan al-iinsan

 

Utstillingen عين الإنسان / ‘eayan al-iinsan er et fotografisk undersøkelsesarbeid mellom Erik Betshammar og Kirsti Taylor Bye, der betrakterens egen opplevelse av kunstverkene er i sentrum.

I arbeidet med å skape utstillingen benytter Betshammar og Bye seg av vestlig idé- og fotografihistorie som et utgangspunkt for å undersøke både vår tids fotografiske situasjon samt hvordan vi bygger vår oppfatning av virkelighet.

Fotografiene i utstillingen er trikromater: fargebilder som har blitt til ved å sette sammen tre ulike eksponeringer av samme bilde, der hver eksponering har blitt belyst med en lyskilde i fargene rødt, grønt eller blått.

Tittelen på utstillingen – عين الإنسان / «‘eayan al-iinsan» – betyr «det menneskelige øyet» på arabisk og henviser til tidlig arabisk filosofi og teorier om optikk. Disse idéene bygget på de aristoteliske idéer og en forståelse av at det ikke er en ekstern lyskilde, slik som for eksempel solen, som blir oppfattet av øyet. Derimot mente man at det er øyet selv som sender ut stråler, belyser omverdenen og muliggjør synet.

Med dette i tankene har Betshammar og Bye jobbet med å skape en fotografisk utstilling der seerens subjektive opplevelse av arbeidene skal få ta større plass. Ved blant annet å arbeide med lyssetting og trykk på lette materialer som beveger seg ved små luftrørelser, ønsker kunstnerne å skape en utstilling der betrakterens tilstedeværelse og bevegelse i rommet virker inn på hvordan bildene er og blir betraktet.