Kirsti Taylor Bye & Erik Betshammar: الإنسان / ‘eayan al-iinsan’

Foto: Kirsti Taylor Bye/Erik Betshammar

Utstillingen عين الإنسان / ‘eayan al-iinsan’ er del av et pågående fotografisk undersøkelsesarbeid mellom Erik Betshammar og Kirsti Taylor Bye.

I arbeidet tar de utgangspunkt i vestlig idé- og fotografi-historie, og undersøker dette i relasjon til en samtidig fotografisk situasjon og tanker om virkeligheten.

Fotografiene i utstillingen er trikromater, de er fargebilder som har blitt til ved å sette sammen tre ulike eksponeringer av samme bilde, der hver eksponering har blitt belyst med en lyskilde i fargene rødt, grønt eller blått.

Tittelen på er arabisk, og betyr ‘det menneskelige øyet’, og er valgt med tanke på tidlig arabisk filosofi og teorier om optikk. Disse idéene bygget videre på Aristoteliske ideer, der det ikke var en ekstern lyskilde, som solen, som ble oppfattet av øyet, men øyet, mente de, sendte selv ut stråler som belyste omverdenen og muliggjorde synet. Med dette i tankene har Betshammar og Bye jobbet med å skape en fotografisk utstilling der seerens subjektive opplevelse av arbeidene skal få ta større plass. Blant annet ved å jobbe med lyssetting og printing på lette materialer som beveger seg ved små luftrørelser ønsker kunstnerne å skape en utstilling der betrakterens tilstedeværelse og bevegelse i rommet virker inn på hvordan bildene er og sees.