Kristin Rosmo – Funkis & formalin

Foto: Kristin Rosmo

Kristin Rosmo – Funkis & formalin

Foto: Kristin Rosmo

Funkis & formalin er en hyllest til Farmasibygningen, som ble reist som det første av Universitetet i Oslo sine bygg på Blindern i 1932. Farmasøytisk institutt har nå holdt hus i bygningen i 90 år, men flytter om få år inn i den nye Livsvitenskapsbygningen. Med et spesielt blikk for detaljer tar fotograf Kristin Rosmo oss med innunder huden på miljøet i den historiske funkisbygningen.

Prosjektet ligger i krysningspunktet mellom kunst-og dokumentarsjangeren. I tillegg til arkitekturen, interiøret og fargene har Rosmo også rettet kameraet mot små, sære spor og merker etter menneskene som har hatt bygningen som sin arbeids- og studieplass. Hva kan disse avtrykkene fortelle om sammenhengen mellom en bygning, et fag og menneskene som har kommet og gått?