Magne Geir Bøe: Maria – med ustøe skritt mot voksenliv

Magne Geir Bøe: Maria – med ustøe skritt mot voksenliv
Foto: Magne Geir Bøe

Magne Geir Bøe viser en serie bilder om Maria på 15 år, som har en alvorlig utviklingshemning. Bildene gir et innblikk i hennes hverdagsliv, sett med en fars fotografiske blikk.

Maria har ikke talespråk eller tegnspråk og en må forstå henne ved å tolke hennes kroppsspråk, lyder og adferd.

Maria har et sjeldent syndrom som heter Angelman syndrom. Det er en alvorlig utviklingshemning som innebærer et stort hjelpebehov. Personer med dette syndromet har et høyt aktivitetsnivå, kjennetegnes med ofte godt humør. De færreste utvikler språk, og mange har gangvansker. Mange med Angelman har et karakteristisk utseende og har en særskilt interesse for vann og blanke flater.

Noe av hensikten med prosjektet har vært å vise at det går an å leve et annerledes liv og at det også kan være et godt liv, tross de åpenbare vanskene og manglende evne til å leve et selvstendig liv. Svart-hvite fotografier er valgt som et virkemiddel for å understreke at Maria lever et annerledes liv. Alle bilder er gjort med analog teknikk.

Utstillingen fokuserer også på det å være annerledes, men ønsker samtidig å vise likheter med andres liv. Annerledesheten kan bidra til å utvide vår barmhjertighet, vårt verdigrunnlag og vårt fokus på hva som er et godt liv. Fotoprosjektet ønsker å skape forståelse og empati for dem med et annet liv enn oss selv, og minne oss om menneskers likeverd.

Arbeidet har pågått fra 2015 til 2017 og har resultert i denne utstillingen, samt en fotobok som også vil være tilgjengelig på utstillingen.

Utstillingen åpner torsdag 4. januar 2018 kl. 18.