Maria Natalie Skjeset: Naturen er en skog av symboler

Maria Natalie Skjeset
Foto: Maria Natalie Skjeset

Maria Natalie Skjeset stiller ut collager inspirert av filosofi og mytologi, med elementer fra naturen.

Alt henger sammen, det er en form for mystisk harmoni til stede. Mystikk handler om en selvopplevd, subjektiv og direkte erfaring av den åndelige, dypere virkeligheten, enten gjennom en indre mystikk – menneskets indre landskap, eller naturmystikk – det åndelige i naturen. Bildene er en kontemplasjon over en slik mystisk erfaring.

Motivene er inspirert av filosofi og mytologi og består av elementer fra naturen, særlig blomster og drømmende landskaper. Bildene blir til ved å kombinere egne fotografier i en digital fotocollage. Ett enkelt bilde kan bestå av flere titalls fotografier som gjennomarbeides slik at det fotografiske utgangspunktet glir over i et malerisk uttrykk.

«Naturen er en skog av symboler» er en salgsutstilling.

Velkommen til utstillingsåpning torsdag 9. august kl. 18.