Marianne Nord: Tranquility

Marianne Nord
Foto: Marianne Nord

Vakkert og harmonisk, men samtidig skjørt og uforutsigbart fra Marianne Nord.

Marianne var i hele oppveksten tett knyttet til sin far, selv da hun bodde mange år i USA. Da faren ble alvorlig syk flyttet hun tilbake til Norge for å være nærmere ham og moren. Til tross for gode prognoser ble han stadig dårligere og døde i 2011. Helsevesenet pådro seg skylden for mange rutinefeil knyttet til farens altfor tidlige død.

Dette ga Marianne mange mørke tanker og tunge stunder. Som jordmor ble hennes lojalitet til helsevesenet satt på en prøve. Hun valgte å forlate sitt yrke og bestemte seg for å fokusere fullt på fotografi.

Marianne startet Tranquility prosjektet for ett og et halvt år siden, men i realiteten har det ligget i hennes underbevissthet siden farens død.

Marianne tar alle sine bilder i naturlig lys. De fleste av bildenen er tatt i Norge, men noen er også tatt i Spania og Bhutan.

Med Tranquility ønsker hun å formidle at livets lyse og mørke sider kan være vakkert og harmonisk, men samtidig skjørt og uforutsigbart. Sorg og håp gjenspeiler seg også i bildene hennes.

I forbindelse med utstillingen utgis fotoboken Tranquility.

Utstillingen er en salgsutstilling.