Nina Rangøy: Being British

fv: The Pearly Queen Phyllis Bradbent, The Punk Stefano Severini. Foto: Nina Rangøy

Hva vil det si å være britisk? I denne utstillingen leter Nina Rangøy etter den britiske identiteten.

Storbritannia er i ferd med å forlate EU og paradoksene står i kø, frontene er sterke. De negative assosiasjonene vi gjerne knytter til alt «britisk»; dype klasseskiller, herrefolk, overdådig og fjernt kongehus er bare en liten del av skillelinjene som nå kommer til syne også på andre områder: unge og gamle, by og land, ulike religioner og kulturer, innvandring med røtter i tidligere britisk storhet. Skillene i Brexit-kampen går tvers igjennom politiske partier og ingen vet hvor det ender.

Som fotograf med arbeidsbase i London for norske aviser og magasiner i 30 år, har Nina hatt et unikt innblikk i alt fra det erkebritiske til det erke anti-britiske. Disse årene med nært kjennskap – og den nåværende omveltningen, ga henne ideen til prosjektet Being British, portretter av personligheter som representerer ikoniske kulturelle og sosiale tradisjoner. Er det fremdeles mulig å få øye på det vi kjenner som den britiske identiteten?

I kaoset fra EU avstemmingen er det lett å glemme stolte tradisjoner. Storbritannia er også privilegert, beundret og har historisk sett vært et forbilde. Et sted hvor frihet for den enkelte, demokrati, menneskerettigheter, stemmerett for alle, kvinners rettigheter, et nasjonalt helsevesen og utdanning for alle er en selvfølge. Det typiske britiske, som humoren, sarkasmen, ´the stiff upper lip` og ´common sense´- holdningen er karaktertrekk som britene selvironisk kjenner seg igjen i.

Det litt distanserte og kritiske står likevel i sterk kontrast til britenes behov for personlig frihet, rett til å uttrykke seg som de vil, være individuelle og kreative. Og i Ninas møte med det mangfoldige britiske samfunn er det nettopp kontrastene som har slått henne og som hun ville utforske gjennom portretter av briter som identifiserer sin tilhørighet eller posisjon, sin klasse, ståsted eller protest gjennom det de har på seg.

Nettopp dette «bold» og «in-your-face» utrykket disse antrekkene har, i kontrast til det avbalanserte og avmålte er det som uttrykker «Being British» for henne.

”England er paradiset”, skrev den spansk-amerikanske filosofen George Santayana i en artikkel om den britiske personligheten; «for individualitet, eksentrisitet, kjetteri, uregelmessighet, hobbyer og morsomheter.» Eksemplene er mange og flere forfattere og skribenter påpeker at eksentrisitet er et feiret personlighetstrekk i landet.

Spennet fra det intellektuelle og sofistikerte til det ukonvensjonelle går hånd i hånd med toleranse, inkludering og gjestfrihet. Denne typiske britiske toleransen og gjestfriheten som mange har nytt godt av står kanskje på prøve nå. Hva skjer om England bli et lukket land?

Utstillingen åpner torsdag 8. august kl. 18.