Pål Hermansen – Flower Power

Pål Hermansen – Flower Power

24. november – 18. desember 2022

Utstillingsåpning: torsdag 24. november kl. 18.00 – Velkomst ved Bård Ek kl. 18.30

I denne utstillingen av Pål Hermansen får uttrykket Flower Power ny betydning. Ved hjelp av kirlian-fotografi har han skapt energiske, fargerike bildemotiver av planter som synliggjør kraften og livsenergien i naturen.

Kirlian-fotografi har en vitenskapelig opprinnelse. Når biologiske objekter blir utsatt for strøm med høy spenning, avgir de en glødende silhuett eller aura som kan avfotograferes. Denne formen for fotografering avdekker fascinerende strukturer og en utstråling vi ellers ikke kan se med det blotte øye.

Der man før måtte vente til bildet var tatt og filmen ferdig fremkalt for å se kirlian-effekten, kan man nå med digital teknologi observere og styre den i sanntid. Det gir fotografen langt større kontroll i den kreative prosessen. Med denne nye teknikken tilføyer Hermansen sitt eget bidrag til en kunsthistorisk tradisjon der planterikets fantastiske formrikdom har vært gjenstand for studier, eksperimentering og kreativ bearbeiding av en rekke malere og fotografer.

Utstillingsbildene er produsert i samarbeid med Cewe.

Facebook-arrangement.

Foto: Pål Hermansen