Paul S. Amundsen: Europa

Paul S. Amundsen
Northern forts, Liepaja, Latvia 02.06.2016. Foto: Paul S. Amundsen

“Europa” av Paul S. Amundsen er et portrett av et kontinent i en tid hvor ideen om Europa og europeisk identitet er i stor endring.

Siden 2015 har Paul S. Amundsen besøkt 38 land med et analogt storformatkamera fra 1969. Han har fotografert unge europeere og landskap som har stor betydning for Europas moderne historie. Mens landskapsbildene kan ses som fragmenter av europeisk fortid, peker portrettene av Europas unge generasjon fremover.

I tradisjonen etter de norske fotografene Anders Beer Wilse og Knud Knudsen er prosjektet en fotografisk kartleggging av Europas land og folk, hundre år senere.

Utstillingen ble utsatt fra mai 2020 grunnet koronasituasjonen.