Trine Melhuus: Fra kvinne til kvinne

P2390947-Edit-2
Foto: Trine Melhuus

Norske Kvinners Sanitetsforening har i seks år drevet utviklingsarbeid i Etiopia. Lokale myndigheter peker ut 50 kvinner til å delta i hvert prosjekt. De er garantert økonomiske bidrag til helse og hygieneprosjektet i en tre-års periode.

For første gang tenker kvinnene fremover og planlegger. De fordeler ressursene og oppgavene, og målet er å skape nye arbeidsplasser innen ett år.

Noen har kommet i gang med vevstuer og håndverk av forskjellig art, møller, små butikker, bygging av doer og dusjer de leier ut. Noe av inntekten går til å hjelpe medsøstre som er enker, aids-syke og funksjonshemmede. Selvfølelsen øker med økte inntekter og større frihet.

Det er ikke uvanlig at en mann her har flere koner og flere barn med hver, familievold er også utbredt i Etiopia. Det er et alvorlig problem at unge jenter fra åtte år og oppover blir giftet bort etter familiære avtaler, mange blir kidnappet og voldtatt. De fleste fødslene foregår hjemme og fistula er et stort problem.

Trine har ved å få tilbringe tid med den enkelte kunnet fortelle deres historier, de kulturelle betingelser de lever under og hvordan deres samfunn fungerer. Hun har gjennom intervjuer med ni kvinner fokusert på deres ønsker og behov for å få et bedre liv og større selvstendighet.

Et av målene med utstillingen er å trekke linjer mellom den jobben NKS´ frivillighetsarbeid gjennom 120 år har betydd for oss i Norge, vår levestandard, helse, vold mot kvinner og ikke minst likestilling, og den gryende bevegelsen de har startet for kvinner i Etiopia.

Det er kanskje flest ulikheter i forhold til vår kultur og levesett, men det er flere likheter også, som deres gleder i livet, stolthet og håp for framtiden, som blir belyst gjennom dette prosjektet.

Fra kvinne til kvinne er en salgsutstilling og overskuddet går til kvinnene i fadderlandsbyen i Etiopia.

Utstillingen åpner 4. februar kl. 18.

Velkommen!

IMG_3635-Edit-2
Foto: Trine Melhuus