Wendimagegn Belete: Revenants

Foto: Wendimagegn Belete

Wendimagegn Belete viser håndkolorerte og bearbeidede fotografier tatt under forsøket på å kolonisere Etiopia.

Prosjektet «Revenants» består av fotokollasjer av gamle analoge fotografier tatt under forsøket på å kolonisere Etiopia. Bildene har blitt endret og opphøyet gjennom håndkolorering, og på den måten utforskes fotografiets taktile potensiale. Intensjonen er også å bringe fortiden inn i nåtiden for å åpne opp for viktig dialog.

Inspirasjonen for serien med fotografier er motstanden mot koloniseringen som fant sted i Etiopia mellom 1935 og 1941.

«Denne hadde stor påvirkning på historien, men har likevel i stor grad blitt glemt. I løpet av disse årene gjorde etioperne en stor jobb med å frigjøre landet sitt fra den italienske invasjonen. Jeg mener dette forteller noe nytt og positivt om afrikansk kolonihistorie. Jeg forsto at disse arkivfotografiene inneholdt en symbolsk og ambivalent betydning,» sier Belete.

Bildene forstørres og portrettene blir gitt et svart ansikt for å fortelle en kollektiv heller enn en individuell historie, og slik bli mer mystisk og opphøyet. Hvert stykke arbeid inneholder spor av håndkoloreringen slik at tekstur, dimensjon og til slutt mening legges til bildene. Selv om det først og fremst er eksperimentelt og prosessdrevet, er det også en analytisk undersøkelse av kunstnerens egen identitet og arv. I tillegg utforsker arbeidet temaer relatert til identitetspolitikk og transformasjon. Ved å bearbeide bilder fra personlige arkiver om til kollasjer skapes krysskulturelle og transhistoriske dialoger.

Utstillingen åpner torsdag 28. november kl. 18.