Om Fotografiens Hus

Fotografiens Hus (FH) er et visningssted for fotografi i Rådhusgata 20 i Oslo. Galleriets overordnede mål er å øke kunnskap om og engasjement for fotografi som uttrykk og fag, ved å formidle utstillingsprosjekter innen et bredt spekter av fotografiske sjangre. FH er åpent for allmennheten og har siden 1999 vist utstillinger av kjente, så vel som nyetablerte fotografer i et tett program bestående av 8-12 utstillinger årlig. 

Vårt årlige utstillingsprogram rommer alt fra reportasje-, arkitektur-, portrett- og landskapsfoto til tverrfaglige og eksperimentelle kunstprosjekter. For å sikre et tidsaktuelt program der ulike stemmer får komme til uttrykk, arbeider FHs kunstneriske utvalg også etter anmodning om bredde i utstillernes kjønn, alder, etnisitet og kunstnerisk bakgrunn. 

Fotografiens Hus drives på vegne av organisasjonene Norges Fotografforbund, Norske Reklamefotografer, Institusjonsfotografenes Forening, Norske Naturfotografer og Norske Fagfotografers Fond, med basis i vedtektene til Jac. Bruns Minnefond.

Ønsker du å stille ut hos oss? Les mer her.