Om Fotografiens Hus

Fotografiens Hus, fotogalleri i Oslo
Foto: Terje Lie Olsen
Det tok 25 år, men i 1999 ble Fotografiens Hus endelig en realitet.

På 1970-tallet snakket vi mye om hvordan vi skulle realisere det store Fotografiens Hus. Det skjedde mye på den tiden, men vi lyktes ikke med dette. I 1999 realiserte Norges Fotografforbund med formann Arild Sønstrød og våpendrager Hans Klavestad, med god assistanse fra Norske Fagfotografers Fond, ideen og drømmen.

Fotografiens Hus åpnet den 28. februar 1999. Et hyggelig kuriosum er at en tidligere redaktør for det nå nedlagte magasinet Norsk Fotografisk Tidsskrift stod for den formelle og høytidelige innvielsen; fotograf, politiker, forfatter og mye annet – Jo Benkow.

Norges Fotografforbund, Norske Reklamefotografer, Institusjonsfotografenes Forening, Norske Naturfotografer og Norske Fagfotografers Fond inngikk i 2006 et samarbeid om drift av Fotografiens Hus med basis i vedtektene til Jac. Bruns Minnefond. Norges Fotografforbund administrerer og driver Fotografiens Hus på vegne av organisasjonene.

Fotografiens Hus finner du i Rådhusgata 20 i Oslo, og huset består av fotogalleri, kontorer for NFFs administrasjon, møterom og bibliotek. I galleriet vises utstillinger av internasjonalt kjente såvel som nyetablerte fotografer i et tett program på rundt 10 utstillinger i året.

Stikk innom, da vel!