Opplæringskontoret for Fotostudier

Opplæringskontoret for Fotostudier (OFS) ble startet i 1998 og har som mål å kvalitetssikre den offentlige lærlingeordningen i faget vårt. OFS er registrert som godkjent opplæringsbedrift i fylkene Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Buskerud, Hedmark og Oppland. Vi har rundt 25 fotografiske bedrifter som gir oss mulighet til å drive et opplæringstilbud for ungdom som ønsker å bli fagfotografer.

For våre medlemsbedrifter som har lærling(er) i sin bedrift hjelper vi til med:

  • Tegning av kontrakt
  • Opplæring i bruk av undervisningsopplegg
  • Lage opplæringsopplegg etter ønske
  • Oppgaveutvikling
  • Evaluering av lærlingen hvert halvår
  • Kostnadsfri kursvirksomhet for lærlinger (16 kurs)
  • Kursopplegg for bedrifter til selvkost
  • Problemløsning i konflikter
  • Oppmelding til fagprøven m.m.

Våre medlemsbedrifter som ikke har lærlinger  vil også få tilgang til det meste av det materiellet vi har utviklet. Men, de som måtte ønske å delta på våre kurs, vil måtte betale en kursavgift såfremt ikke alle plasser er besatt av våre egne lærlinger.

Alle fotografiske bedrifter kan bli opplæringsbedrift gjennom oss, men det er læreplanmålene i VG3 bedrift som er styrende for hvilke bedrifter som kan undervise i hele læreplanen og hvilke som bare kan ta deler av den.

Vi ønsker på sikt å kunne gi et landsomfattende tilbud til opplæringsbedrifter gjennom faglærte samarbeidspartnere i de forskjellige regioner som kan følge opp lærlinger på landsbasis.

Vår visjon er at OFS/NFF’s utdanningskontor vil kunne tilby en fagutdanning som er i tråd med samfunnets krav til en utøvende fagfotograf.

Les mer om OFS på deres egen nettside: OFS, Opplæringskontoret for Fotostudier