Søknad om utstilling

Utstillingssøknad Vår 2024

  • Velg en eller flere aktuelle perioder.
  • For å skape et spennende og variert program, med mange gode prosjekter, hender det at utstillingsutvalget foreslår aktuelle kandidater til fellesutstillinger, med prosjekter som sentrerer seg rundt sammenfallende tematikk eller uttrykk.
  • Søknaden må vedlegges et utvalg bilder fra utstillingsprosjektet, samt eventuell annen dokumentasjon som visualiserer prosjektet. Vi anbefaler å sende dokumentasjon samlet i en pdf-fil eller som individuelle jpg-bilder. Maks 10 filer.
    Dra og slipp filer her, eller
    Max. file size: 1 GB, Max. files: 10.