Søknad om utstilling

Utstillingssøknad høst 2024

Søknadsfrist: 1. februar 2023
  • Det er utstillers ansvar å innhente tillatelse dersom mennesker som kan gjenkjennes er avbildet. Om dette er relevant for ditt prosjekt, vennligst bekreft at dette er gjort her:
  • Velg en eller flere aktuelle perioder.
  • For å skape et spennende og variert program, med mange gode prosjekter, hender det at utstillingsutvalget foreslår aktuelle kandidater til fellesutstillinger, med prosjekter som sentrerer seg rundt sammenfallende tematikk eller uttrykk. Dersom du kun ønsker separatutstilling bes det om at dette begrunnes i søknaden.
  • Søknaden må vedlegges et utvalg bilder fra utstillingsprosjektet, samt eventuell annen dokumentasjon som visualiserer prosjektet. Vi anbefaler å sende dokumentasjon samlet i en pdf-fil.
    Dra og slipp filer her, eller
    Max. file size: 1 GB, Max. files: 10.