Søknad om utstilling

Utstillingssøknad

  • Velg en eller flere aktuelle perioder.
  • Søknaden må vedlegges et utvalg bilder fra utstillingsprosjektet, eller annen dokumentasjon som visualiserer prosjektet. Maks 10 filer. Må være i jpg-format og minimum 1600 piksler i bredden.
    Dra og slipp filer her, eller
    Max. file size: 256 MB, Max. files: 10.