Carll Goodpasture: Where are we now?

  Tor Einstabland: Uklare konturer

  Tomas Moss: In the dead of winter

  Benedikte Olsen: I’ll see you later I guess

  Jørgen Opsann: Coastal Landscapes

  Tore H. Røyneland og Jarl Krog: «1968» Et fotodokument fra Slottsparken

  Nordic Light Event 2012: Greg Gorman

  Landskonkurransen 2012

  Klaudia Jastrzebska: Lipstick

  Knut Reidar Hoff Andresen: Om hundre år er allting glemt?

  Tone Elin Solholm: The Giants´Living Room

  Tom Martinsen: Fotografier

  Anne Helene Gjelstad: My Focus

  Morten Løberg: Bjørn Høgranns bildesamling

  Gjert Rognli: And the Mountains are the same

  Bjarne Riesto: Kyst

  Diverse utstillere: Ukjent landskap

  NSFFs bildesamling

  Landskonkurransen 2011/ Eksponering 2011

  Josephine Ernst: Sammenstød