Morten Løberg: Bjørn Høgranns bildesamling

  Gjert Rognli: And the Mountains are the same

  Bjarne Riesto: Kyst

  Diverse utstillere: Ukjent landskap

  NSFFs bildesamling

  Landskonkurransen 2011/ Eksponering 2011

  Josephine Ernst: Sammenstød

  Anne Helene Gjelstad: Scapes

  Werner Anderson: Naken

  Håvard Bjelland: Afghanistan

  John Audun Hauge, Jørn Bøhmer Olsen og Essi Frydenlund: Interferens

  Bjørn Winsnes: Likt og ulikt

  Damian Heinisch vs Bjørn Brochmann: PhotoRemix

  Ole Møller: Hyperion

  Elin Høyland og Gunnar Bløndal: Holga på tur

  Dimitri Koutsomytis: = OSLO

  Renato Manzi: Nightmares & Fairytales II

  Landskonkurransen 2010

  Michaela Klouda: Body Fluids

  Mikkel Ekrem Moxness: From Moscow to St. Petersburg