Aktivitet 1

Deadline 1. februar 2023

Dato(er):
Påmeldingsfrist: 24. mars

Fotografis Portofoliopris: Deadline 1. februar 2023

Gjennom Portfolioprisen ønsker magasinet Fotografi å løfte frem nye prosjekter og nye stemmer. Konkurransen er åpen for alle nordiske fotografer, fotografer basert i Norden, eller som jobber med en nordisk tematikk. Spesielt studenter og nyutdannede fotografer oppfordres til å søke!

Les mer om deltakelse på Fotografi sin nettside: https://www.fotografi.no/

Les mer her