Personvern

Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringen gjelder for Norges Fotografforbund sine nettsteder. Norges Fotografforbund er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsidene: fotografiens-hus.no

Personopplysninger som behandles

Norges Fotografforbund samler ikke inn personopplysninger som personnummer eller opplysninger om personlige betalingskort.

Informasjon som innhentes:

  • For og etternavn
  • Adresse
  • Telefon
  • Epost

Hvordan informasjon innhentes?

Norges Fotografforbund samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten.

Eksempler på skjema:
  • Ved søknad om utstillingsplass i Fotografiens Hus
  • Påmelding til nyhetsbrev
Formålet med informasjonen sominnhentes</5>
    • For å kunne behandle søknad om utstillingsplass
    • For å kunne sende relevant informasjon

Hvordan lagres informasjonen?

Informasjon innhentet gjennom skjema på fotografiens-hus.no blir lagret. Fornavn, etternavn og epostadresse lagres også i Mailchimp for å kunne sende ut nyhetsbrev til medlemmet.

Hvordan slettes opplysningene?

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte post@fotografforbundet.no

Utlevering av informasjon til tredjepart?

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Norges Fotografforbund kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Norges Fotografforbund.

Samtykke

Ved innsending av skjema eller påmelding til å motta vårt nyhetsbrev samtykker du til at vi kan kontakte deg basert på informasjonen du har levert fra deg, inntil samtykket trekkes tilbake.

Rettigheter

Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at Norges Fotografforbund ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no

Kontaktinformasjon

post@fotograffotbundet.no

Telefon: 22332115