Om Fotografiens Hus

Fotografiens Hus er et visningssted for fotografi i Rådhusgata 20 i Oslo. Vårt overordnede mål er å øke kunnskap om og engasjement for fotografi som uttrykk og fag, ved å vise utstillingsprosjekter innen et bredt spekter av fotografiske sjangre.

Fotografiens Hus er åpent for allmennheten og har siden 1999 vist utstillinger av kjente, så vel som nyetablerte fotografer i et tett program bestående av 8-12 utstillinger årlig. Utstillingene velges av en egen fagkomité, som vurderer alle innsendte søknader.

Fotografiens Hus sitt utstillingsprogram skal gjenspeile de mangfoldige måtene fotografi i vår samtid blir benyttet for å fortelle historier. Derfor tilstrebes et bredt spenn i vårt årlige utstillingsprogram hva angår sjanger og uttrykk. For å sikre et tidsaktuelt program der ulike stemmer tar plass, arbeider fagkomitéen også etter anmodning om bredde i utstillernes kjønn, alder, etnisitet og kunstnerisk bakgrunn. 

Driften av Fotografiens Hus finansieres gjennom tilskudd fra Norske Fagfotografers Fond.

Søk utstillingsplass

Galleriet representerer et felt bestående av profesjonelle kunstnere og fotografer.

Vil du stille ut på Fotografiens Hus? Les mer her.

Ansatte

Daglig leder

Anna Maria Solum

407 53 972 anna.maria@fotografiens-hus.no