Søknadsskjema

Søk om utstillingsplass våren 2026. Søknadsfrist: 1. september 2024.

Ta kontakt med sekretariat@fotografiens-hus.no ved spørsmål.

Merk at søknaden må vedlegges et representativt antall bilder slik at vi får et inntrykk av hva du ønsker å stille ut. Prosjektet skal presenteres samlet i én PDF. 

Søknadsskjema

Søknadsskjema 1. september
Adresselinje 1
Landskode påkrevd
0 of 1500 max characters
0 of 2000 max characters
0 of 1000 max characters
Det er utstillers ansvar å innhente tillatelse dersom mennesker som kan gjenkjennes er avbildet. Om dette er relevant for ditt prosjekt, vennligst bekreft at dette er gjort her.
0 of 1000 max characters
Ved å søke om utstillingsplass, bekrefter du at du har opphavsrett til prosjektet du vil vise, eller har innhentet nødvendig samtykke fra opphaveren. Oppgi hva som er relevant for prosjektet du søker om her.
Velg ett av følgende to alternativer:
For å skape et spennende og variert program, med mange gode prosjekter, hender det at utstillingskomiteen foreslår aktuelle kandidater til fellesutstillinger, med prosjekter som sentrerer seg rundt sammenfallende tematikk eller uttrykk.

Maximum file size: 20MB

Legg ved én samlet PDF-fil eller maks 10 enkeltbilder.