Søknadsskjema

Søk om utstillingsplass for våren 2025. Søknadsfrist: 1. oktober 2023.

Merk at søknaden må vedlegges et representativt antall lavoppløselige bilder i jpg-format eller samlet som en pdf, slik at vi får et inntrykk av hva du ønsker å stille ut.

Om ikke søknadsskjema under fungerer, send e-post med søknad som følger de samme punktene i søknadsskjema til sekretariat@fotografiens-hus.no 

Dersom søknadsskjema lagres når du trykker «Submit» så fungerer det og det er ikke nødvendig å sende e-post.

Søknadsskjema
Adresselinje 1
Landskode påkrevd
0 of 1500 max characters
0 of 1000 max characters
Det er utstillers ansvar å innhente tillatelse dersom mennesker som kan gjenkjennes er avbildet. Om dette er relevant for ditt prosjekt, vennligst bekreft at dette er gjort her.
Ønsket utstillingsperiode
Velg en eller flere aktuelle perioder. Preferanser vil kun være veiledende.
Gruppeutstillinger
For å skape et spennende og variert program, med mange gode prosjekter, hender det at utstillingskomiteen foreslår aktuelle kandidater til fellesutstillinger, med prosjekter som sentrerer seg rundt sammenfallende tematikk eller uttrykk. Dersom du kun ønsker separatutstilling bes det om at dette begrunnes i søknaden.

Maximum file size: 41.94MB

Søknaden må vedlegges et utvalg bilder…

Om ikke søknadsskjema over fungerer, send e-post med søknad som følger de samme punktene i søknadsskjema til sekretariat@fotografiens-hus.no 

Dersom søknadsskjema lagres når du trykker «Submit» så fungerer det og det er ikke nødvendig å sende e-post.