Søk utstillingsplass innen 1. oktober

Det er nå mulig å søke om utstillingsplass på Fotografiens Hus for våren 2025. Søknadsfrist: 1. oktober 2023 kl. 23.59.

Fotografiens Hus er åpent for allmennheten og har siden 1999 vist utstillinger av kjente, så vel som nyetablerte fotografer i et tett program bestående av 8-12 utstillinger årlig. Utstillingene velges av en egen fagkomité, som vurderer alle innsendte søknader.

Les mer og søk her