Foto: Hanna Fauske

Hanna Fauske // Postfotos

01.10-25.10.2020

I arbeidene til Hanna Fauske beveger vi oss i en iscenesatt omgivelse inspirert av virkelighetens hverdag.

“Postfotos” er en fotoserie bestående av bilder tatt i etterkant av en filmshoot eller en performativ handling i et komponert bilde. Disse fotografiene dokumenterer den utmattede kroppen, tilstanden eller detaljer som har vært aktive under en prosess, men som nå blir oppfattet som etterlatte og avdankede rekvisitter. Utsnittene viser gjerne detaljer av hendelsen og det visuelle innholdet får en ny, selvstendig verdi.

Fotoserien har nå pågått i ti år og skapes fremdeles parallelt underveis via andre prosjekter. På Fotografiens Hus vil et utplukk fra denne serien bli presentert.

Utstillingen åpner 1. oktober kl. 18.