Foto: Anna Rogneby

SÅ SÅ JEG MEG
Anna Rogneby
Hans Jørgen Ro
Filip Skorgenes

21.09-22.10

Foto: Filip Skorgenes

I fellesutstillingen Så så jeg meg på Fotografiens Hus stiller tre unge fotografer ut prosjekter som med ulike innfallsvinkler sentrerer seg rundt mental helse og vanskelige følelser. 

Med personlige uttrykk og egne historier har Anna RognebyHans Jørgen Ro og Filip Skorgenes brukt fotografi som et verktøy til å formidle erfaringer og følelser visuelt – der ord ikke alltid strekker til.

Prosjektene berører tendenser i vår egen samtid, men er alle forankret i kunstnernes personlige erfaringer.

Utstillingen Så så jeg meg finner også sted samtidig med Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober, som i år handler om å skape inkluderende møteplasser, og godta hverandre for den hver av oss er.