Foto: Brian Cliff Olguin

Brian Cliff Olguin // Bror

25.05-25.06.2023

Utstillingen Bror ønsker å gi allmennheten et innblikk i hverdagen på Holmlia – en hverdag uten de store overskriftene.

Nyhetsmedier har i flere omganger skrevet om kriminalitet og voldsepisoder i områder av Oslo øst og sør. Holmlia er et slik sted, som først ble kjent for allmennheten i 2001 for det rasistiske motiverte drapet på 15 år gamle Benjamin Hermansen. Senere har tall og rapporter fortalt om utfordringer med lav sysselsetting og lavinntekt. Unge menn som vokser opp i vedvarende lavinntekt, står i større fare enn jentene for å ikke fullføre videregående skole, komme inn i arbeidslivet og falle i utenforskap. Samtidig har mange ungdommer en opplevelse av å bli urettferdig stigmatisert på grunnlag av deres hjemsted og enkeltepisoder.

Fotograf Brian Cliff Olguin, selv oppvokst på Holmlia, er opptatt av hvordan hverdagen her ser ut, og ikke minst hvem de unge mennene som opplever stigmatiseringen er. Seg imellom kaller de hverandre for «bror». Betegnelsen er en tillitserklæring. På Holmlia ser de yngre guttene opp til de eldre. På fotballbanen drømmer de om Champions League, og bak skjermene søker de følgere og bekreftelse. Holmlia er deres hjemmebane.

Prosjektet er blitt til i samarbeid med mentorprogrammet til Norwegian Journal of Photography (NJP) og støttet av stiftelsen Fritt Ord.

Utstillingen er støttet av Kunstsentrene i Norge og Norske Fagfotografers Fond.