The Sea That Swallows, Duy Nguyen

Duy Nguyen – The Sea That Swallows

30.05.-30.06.2024

The Sea That Swallows – Duy Nguyen

30. mai – 30. juni 2024

Utstillingsåpning: Torsdag 30. mai kl. 18.00

The Sea That Swallows av Duy Nguyen er en hyllest til vietnamesiske flyktningers reise over havet i tiårene etter Vietnamkrigen, og en undersøkelse av migrasjonens psykologiske ettervirkninger.

Vietnamesiske flyktninger kom til Norge fra 1975 til midten av 90-tallet. Selv om vietnamesere er en av de største innvandrergruppene i Norge, har det sjeldent vært fokus på deres historier og hvordan de opplevde migrasjonsprosessene.

The Sea That Swallows er et kunstnerisk forskningsarbeid, der Nguyen utforsker både den vietnamesiske diasporaens kollektive historie og sin egen familiehistorie.

Gjennom fotografi, poesi og interaktiv installasjon formidles en fortelling som er mangefasettert og flertydig. Sentralt i utstillingen er bruken av havet og maritime elementer som visuelle metaforer for reise, transformasjon, frykt og tap.

Prosjektet retter et kritisk søkelys mot hvordan mange flyktninger og migranter ikke får den psykologiske helsehjelpen de behøver for å gå over i sine nye liv. Det finnes også et element av kritikk mot vietnamesisk og asiatisk kultur, for manglende rom og åpenhet rundt psykisk helse. Nguyens foreldre led av ekstrem posttraumatisk stresslidelse, og ble aldri behandlet eller visste hvor de kunne få hjelp. Til slutt endte hans mor sitt eget liv i havet.

Utstillingen The Sea That Swallows inviterer inn til et rom for refleksjon og diskusjon. Med utstillingen ønsker Nguyen å medvirke til mer åpenhet rundt mental helse, multikulturell identitet og diasporahistorier.

Biografi

Duy Nguyen (f.1989 i Kuala Lumpur, Malaysia) er oppvokst i flyktningeleiren Bidong og kom til Norge som barn. Han er vokst opp i Haugesund og på Karmøy. Nguyen er utdannet designer, men har de siste årene utviklet en kamerabasert kunstpraksis. Han arbeider med tema om migrasjon, diasporahistorier og multikulturell identitet, ofte i sammenheng med mental helse.

På få år har han rukket å gjøre et inntrykk både nasjonalt og internasjonalt, med deltagelse på Høstutstillingen, Østlandsutstillingen, Liquida PhotoFestival, Fresh Eyes m.m. I 2024 deltar han også på Vårutstillingen på Fotogalleriet, Oslo. For tiden gjør han OCA sitt 1-årige kunstneropphold på Künstlerhaus Bethanien, Berlin, hvor han senere i år skal ha en utstilling. Nguyens arbeid finnes i samlingen til Karmøy Kunstforening, PRS Collection Turin samt Goethe-Instituttet. Han ble også tildelt et 2-årig arbeidsstipend fra Statens Kunstnerstipend i 2024.

Utstillingen er støttet av Norsk Fotografisk Fond

«The Sea That Swallows» er Duy Nguyens første separatutstilling i Oslo.