Foto: K Linnea Backe

K Linnea Backe // Entwined

30.09-24.10.2021

Fotoserien Entwined handler også om materialitet og repetisjon og prosessen med å lage objekter i et mørkerom. K Linnea Backes personlige arbeider skapes i mørkerommet, hvor hun arbeider med det hun tenker på som emosjonelle farger eller mykt, dypt mørke. Rommet er i utgangspunktet helt mørkt, eneste lys er når papiret belyses, bildet korrigeres fargemessig, utsettes for endeløs eksperimentering og bearbeides med andre mørkeromsteknikker. Dette er en tidkrevende prosess hvor plassering av alt verktøy må huskes som i en koreografi. Bildene blir så retusjert med pensel.

De analoge fargefotografiene stilles ut rett på veggen, ubeskåret og med unike spor fra mørkerommet på hvert trykk. I gallerirommets lille alkove vises også et sølv-gelatintrykk som en del av den fortellingen kunstneren ønsker å formidle.

Utstillingen er kuratert av Elisabeth Biondi.

Om sine tanker om det å være fotograf, sier Backe:

«Som tidligere musiker, er studiet av tonalitet og form viktig for meg. Det samme er flyten i den melodiske linjen. Musikk er en måte å fortelle uten å snakke, et medium hvor man gjemmer seg for så å avsløre seg. Dette gir stor frihet, men friheten er tonet ned, slik den er i fotografi. I fotografiet kan objekter brukes til å stille spørsmål uten å gi svar. Å studere disse objektene i tid, berørt av lys, kan gi betrakteren kraft til å se i mørke».